Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Matematika

Matematika na maturi

Matematika na državnoj maturi - detalji


math

 

 

Matematika je obvezni predmet na državnoj maturi.
Pogledajte prošlogodišnja online predavanja - webinare i prezentacije sa zadacima i uputama za osnovnu i višu razinu.

Dobro proučite 
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2013./2014.

 

 

 


mah-ik Ispitni katalog - ključni dokument za pripremu državne mature
math-savjeti

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike

objavljene 04.01.2012.
mat-webinar

Videokonferencija - webinar sa savjetima za pisanje ispita državne mature 2012./2012.

Viša razina

Osnovna razina

math-B

Brojni zadatci za vježbu:
Brojevi i algebra - B
Jednadžbe i nejednadžbe - B
Funkcije - B
Geometrija - B

math-ispiti-b

 

Dosadašnji ispiti s ncvvo.hr - B

math-a

Brojni zadatci za vježbu:
Algebra i brojevi - A

Funkcije - A
Jednadžbe i nejednadžbe - A
Geometrija - A 

math-ispiti-a

 

Dosadašnji ispiti s ncvvo.hr - A

 

math-demo

Demo interaktivni ispiti razina A i B na ispiti.skole.hr
Interaktivni ispit B razinena ncvvo.hr
Interaktivni ispit s DM ljeto  10/11 razina B

math-web

Korisne web stranice

math-zanimljivosti


Zadatak po zadatak
Zanimljivosti


Pregled zadataka iz matematike - osnovna razina sa svih dosadašnjih ispita (download 3.5MB). Zadaci su sortirani prema obrazovnim ishodima. Rješenja su u izvornim dokumentima.

Pregled svih dosadasnjih zadatak B 2011 12

Prije prošlogodišnje mature održano je  online predavanje s uputama i nizom važnih detalja za maturu iz matematike - osnovna razina.
Snimku online predavanja - webinara možete pogledati ovdje.
Sažetak, tj. prezentacija s webinara iz 2010./2011:

 
Državna matura iz matematike A - viša razina
Prije mature 2010./2011. održano je  online predavanje s uputama i nizom važnih detalja za maturu iz matematike - viša razina.
Sažetak, tj. prezentacija s webinara:

 

 

PODRUČJA ISPITIVANJA s zadacima za vježbu:

 

VIŠA RAZINA

OSNOVNA RAZINA

Brojevi i algebra

Brojevi i algebra

osnovne računske operacije

osnovne računske operacije

omjeri

omjeri

postotci

postotci

izražavanje veličina

izražavanje veličina

rabiti džepno računalo

rabiti džepno računalo

rabiti mjerne jedinice u geometriji i u  zadatcima s tekstom

pretvarati mjerne jedinice

 

računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac

Funkcije

 

odrediti domenu funkcije


određivanje funkcijskih vrijednosti


odrediti nultočke funkcije


crtati grafove polinoma najviše 3. stupnja


prepoznati zadani niz


rabiti derivaciju funkcije kod ispitivanja tijeka funkcije

 

 

 

Jednadžbe i nejednadžbe

Jednadžbe i nejednadžbe

linearne jednadžbe i nejednadžbe

linearne jednadžbe i nejednadžbe

kvadratne jednadžbe i nejednadžbe

kvadratne jednadžbe

jednadžbe i nejednadžbe koje se mogu  riješiti faktorizacijom

rješavati sustave algebarski i grafički

jednadžbe/nejednadžbe s potencijama jednakih baza

 

jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom primjenom definicije logaritma


rješavati sustave algebarski i grafički

 

 

 

Geometrija

Geometrija

trigonometrija pravokutnog trokuta

rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat

koordinatni prikaz vektora

odrediti opseg i površinu

eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

prikazati točke u koordinatnome sustavu

odrediti jednadžbu kružnice iz zadanih elemenata i obrnuto

očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu

rabiti formule iz knjižice s formulama

rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

 

rabiti formule iz knjižice s formulama

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika je na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati matematiku na višoj ili na osnovnoj razini.
Ispit iz matematike je pisani. Ispit se piše bez prekida, a trajanje njegovih razina je za:

 

Osnovna razina – 150 minuta

Viša razina – 180 minuta.

Tijekom pisanja ispita iz matematike dopušteno je rabiti uobičajeni pribor za pisanje i brisanje (olovka, kemijska olovka plave ili crne boje i gumica). Potreban je geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar) i džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) koje se može rabiti tijekom cijeloga ispita. Pogledajte galeriju dozvoljenih kalkulatora!


Tekst preuzet iz Ispitnog kataloga za državnu maturu u školskoj godini 2011./2012. sa stranice www.ncvvo.hr gdje možete pročitati potpune i detaljne informacije o polaganju ispita iz informatike.