Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Matura 2009./2010.

Ispiti državne mature 2009./2010.


Provedeni ispit (ljetni rok), pragovi prolaznosti i analiza distraktora   

Provedeni ispiti (jesenski rok) i analiza distraktora

Provedeni ispiti (zimski rok) samo obvezni predmeti

Brošura Državna matura 2009./2010.

Ispitni katalozi za državnu maturu 2009./2010.

Vodič kroz ispite državne mature za učenike četvrtih razreda gimnazija i četerogodišnjih strukovnih škola u kojem se nalazi i kalendar

Ljetni rok 2009./2010. 

Obvezni ispiti državne mature / linkovi - ncvvo.hr

Hrvatski jezik (osnovna razina) [esej]
Hrvatski jezik (viša razina) [esej]
Engleski jezik (osnovna razina) [esej]
Engleski jezik (viša razina) [esej]
Njemački jezik (osnovna razina) [esej]
Njemački jezik (viša razina) [esej]
Talijanski jezik (osnovna razina) [esej]
Talijanski jezik (viša razina) [esej]
Francuski jezik (osnovna razina) [esej]
Francuski jezik (viša razina) [esej]
Španjolski jezik (osnovna razina) [esej]
Španjolski jezik (viša razina) [esej]
Srpski materinski jezik [esej]
Talijanski materinski jezik (osnovna razina) [esej]
Talijanski materinski jezik (viša razina) [esej]
Mađarski materinski jezik [esej]
Latinski jezik (osnovna razina)
Latinski jezik (viša razina)
Grčki jezik
Matematika (osnovna razina)
Matematika (viša razina)
Hrvatski jezik (osnovna razina)
Hrvatski jezik (viša razina)
Engleski jezik (osnovna razina)
Engleski jezik (viša razina)
Njemački jezik (osnovna razina)
Njemački jezik (viša razina)
Talijanski jezik (osnovna razina)
Talijanski jezik (viša razina)
Srpski materinski jezik
Mađarski materinski jezik
Talijanski materinski jezik (osnovna razina)
Talijanski materinski jezik (viša razina)
Francuski jezik (osnovna razina)
Francuski jezik (viša razina)
Španjolski jezik (osnovna razina)
Španjolski jezik (viša razina)

Prag prolaznosti

Hrvatski jezik (osnovna razina)
Hrvatski jezik (viša razina)
Engleski jezik (osnovna razina)
Engleski jezik (viša razina)
Njemački jezik (osnovna razina)
Njemački jezik (viša razina)
Talijanski jezik (osnovna razina)
Talijanski jezik (viša razina)
Francuski jezik (osnovna razina)
Francuski jezik (viša razina)
Španjolski jezik (osnovna razina)
Španjolski jezik (viša razina)
Srpski materinski jeziki
Talijanski materinski jezik (osnovna razina)
Talijanski materinski jezik (viša razina)
Mađarski materinski jezik
Latinski jezik (osnovna razina)
Latinski jezik (viša razina)
Grčki jezik
Matematika (osnovna razina)
Matematika (viša razina)

Izborni ispiti državne mature 

Informatika
Psihologija
Sociologija
Logika
Etika
Fizika
Biologija
Kemija
Geografija
Povijest
Vjeronauk
Likovna umjetnost
Glazbena umjetnost
Filozofija
Politika i gospodarstvo

Prag prolaznosti

Informatika
Psihologija
Sociologija
Logika
Etika
Fizika
Biologija
Kemija
Geografija
Povijest
Vjeronauk
Likovna umjetnost
Glazbena umjetnost
Filozofija
Politika i gospodarstvo

 

Izborni ispiti državne mature prevedeni na srpski jezik (ljetni rok)
Izborni ispiti državne mature prevedeni na talijanski jezik (ljetni rok)
Izborni ispiti državne mature prevedeni na mađarski jezik (ljetni rok)
Preliminarna prezentacija o razultatima državne mature
Jesenski rok - svi ispiti, analizeJesenski rok - svi ispiti, analize

Izborni ispiti državne mature prevedeni na talijanski jezik (jesenski rok)
Izborni ispiti državne mature prevedeni na srpski jezik (jesenski rok)
Obvezni ispiti državne mature prevedeni na mađarski jezik (jesenski rok)
Preliminarna prezentacija o razultatima državne mature