Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Engleski jezik Use of English

Use of english

Provjera znanja gramatike i vokabulara, viša razina


Provjera znanja gramatike i vokabulara dio je cjeline Čitanje s razumijevanjem te je prema  Ispitnom katalogu za engleski jezik NCVVO-a podijeljena na nekoliko različitih tipova zadataka:
  • zadaci dopunjavanja
  • zadaci višestrukog izbora
  • zadaci ispravljanja

U zadacima dopunjavanja (open cloze ili gap fill) potrebno je umetnuti samo jednu riječ koja gramatički i smisleno odgovara. Te su riječi vrlo često razni oblici pomoćnih glagola (do, have, be), modalni glagoli (may, could, will), veznici (and, so, not only… but also), prijedlozi (for, at, in front of), članovi (a, an, the) te dijelovi kolokacija (do homework, a ne write ili a fast train, a ne a quick train).

Primjer zadatka dopunjavanja.

Zadaci višestrukog izbora (multiple choice cloze) nude izbor od četiri vrlo slične riječi te je stoga potrebno obratiti posebnu pozornost na riječi ispred i iza praznine. Kao i u prethodnom zadatku i ovdje će tražene riječi najčešće biti dio nekog čvrstog ili fiksnog izraza.

Primjer zadatka višestrukog izbora.

U zadacima ispravljanja (proofreading ili error correction) potrebno je izdvojiti jednu riječ koja gramatički ne odgovara retku. Nakon što odlučite koja je riječ suvišna, pročitajte još jednom cijelu rečenicu bez te riječi tako da provjerite ima li rečenica smisla.

Primjer zadatka ispravljanja.

Na stranicama mojamatura.net možete vježbati i dvije dodatne vrste zadataka koje će vam poslužiti za proširenje vokabulara i gramatičkih struktura. Ovi zadaci su vrlo korisni za proširivanje raspona i utvrđivanja točnosti gramatike i vokabulara kao priprema za cjelinu Pisanje na državnoj maturi. To su zadaci pretvaranja.

Primjer zadatka pretvaranja jedne vrste riječi u drugu (success – succeed).

Primjer zadatka pretvaranja rečenica. (He’s a slow driver. – He drives slowly.).

Ažurirano (Utorak, 01 Studeni 2011 16:48)